V rámci kampaně Týden nízkoprahových klubů, který probíhá pod záštitou České asociace streetworks pravidelně vždy na konci září, jsme v našem nízkoprahovém klubu uspořádali dne 21. 9. 2020 snídani pro zvané. Účelem tohoto neformálního setkání bylo vytvořit diskuzní prostor pro záležitosti NZDM Na Hraně a jeho fungování ve městě Hlučín.

Pozvání ke snídani přijali: starosta města Mgr. Pavel Paschek, místostarostka Mgr. Petra Řezáčová, kurátorka pro mládež Mgr. Marcela Buryová, ředitelka DDM Hlučín Bc. Zuzana Pustelníková, sociální pracovnice Úřad práce Bc. Ladislava Karásková, DiS. a dramaturg SaK Hlučín Jana Kameníčková.

Během tohoto společného setkání byla poskytovaná sociální služba představena, vysvětleny základní činnosti, principy, zásady služby, i to jak vypadá běžný den v našem zařízení. Společně jsme diskutovali o možných formách spolupráce i tématech, která jsou pro cílovou skupinu dětí a mládeže žijících v Hlučíně aktuální.

Sdílet na Facebook

Podpořte
ELIM OPAVA