Náš tým

Mgr. et Mgr. Petra Feller Stanieková

Kontaktovat mě můžete na e-mailu feller.elim@email.cz, nebo na tel. čísle 775 938 066.

V Elimu Opava o.p.s. pracuji jako koordinátorka doprovázení pěstounských rodin a psychoterapeutka. Dlouhodobě se věnuji tématu léčby dopadů komplexního vývojového traumatu u dětí, potřebám dětí v náhradní rodinné péči, doprovázení pěstounských rodin a podpoře rozvoje dovedností terapeutického rodičovství u pěstounů i blízkých pečujících osob.


Mgr. Helena Mrázková

Kontaktovat mě můžete na e-mailu mrazkova@elimopava.cz nebo na tel. čísle 725 764 158.

Doprovázím pěstounské rodiny jako jejich klíčová pracovnice, a to zejména v Ostravě a okolí. Znamená to pro mě jít jim po boku po obdivuhodné, ale náročné cestě, kterou si zvolili, nabízet svou podporu a odbornou pomoc i zkušenosti. Sama se během této cesty hodně učím. Od dob studia sociální práce jsem pracovala jako sociální pracovnice a metodik v oblasti sociální pedagogiky dlouhodobě nezaměstnaných, několikaleté zkušenosti mám jako koordinátorka dobrovolníků v zařízeních sociální péče, v hospici a u seniorů v domácnostech. Odjakživa a ráda působím jako dobrovolnice při práci s dětmi na letních stanových táborech.


Martina Tomíčková, DiS.

Kontaktovat mě můžete na e-mailu tomickova.elim@email.cz, nebo na tel. čísle 775 938 564.

V doprovázející organizaci Elim Opava o.p.s. pracuji jako klíčový pracovník pěstounských rodin a hlavní náplní mé práce je poskytovat podporu, pomoc a sociální poradenství náhradním rodinám a jejich dětem.  Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě. V problematice náhradní rodinné péče se průběžně vzdělávám. Práce s dětmi mě baví, naplňuje a obohacuje. V organizaci mám také na starosti naši knihovnu, kterou neustále doplňujeme o zajímavé odborné knihy.


Bc. Blanka Žuffová

Kontaktovat mě můžete na e-mailu zuffova.elim@email.cz, nebo na tel. čísle 775 938 029.

V doprovázející organizaci Elim Opava o.p.s. pracuji jako klíčový sociální pracovník pro pěstounské rodiny. Mou každodenní náplní práce je poskytovat náhradním rodinám podporu, potřebnou pomoc a sociální poradenství. Působím zejména v Opavě a blízkém okolí. Vždy mě lákala a zajímala práce s lidmi a pomoc druhým, proto jsem vystudovala sociální práci na Slezské univerzitě v Opavě, v oboru Veřejná správa a regionální politika. V sociálních službách se pohybuji sedmým rokem a během mé cesty sociálního pracovníka jsem nabírala zkušenosti na Prevenci bezdomovectví v Ostravě, v Azylovém domě pro maminky s dětmi v Opavě i v několika domovech pro seniory. Ráda se učím všemu novému, abych mohla při své práci poskytovat komplexní sociální poradenství a podporu. Mám ráda lidi a pomoc druhým hraje v mém (nejen pracovním) životě významnou roli.


Najdete nás v kanceláři

V sídle organizace Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava.

Osobní schůzky v kanceláři organizace je potřeba domlouvat předem telefonicky.

Podpořte
ELIM OPAVA