Nabídka aktivit pro děti a rodiny

Rodiny/děti jsou o aktuálních nabídkách průběžně informovány.

  • Klubík pro děti/rodiny – tematická setkání v organizaci (výtvarné, sportovní, kuchařské);
  • výlety, exkurze, přesnocky, tábory, workshopy;
  • aktivity návazných služeb: Nízkoprahový klub Magnet, terénní služba Magnet STREET;
  • zprostředkování aktivit u jiných poskytovatelů (organizací), informace o veřejných akcích v Opavě a blízkém okolí.

Zaujala Vás naše činnost?

Pak se podívejte na

Podpořte
ELIM OPAVA