Dejme dětem rodinu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi realizuje od roku 2010 kampaň „Dejme dětem rodinu.“ V rámci tohoto projektu je propagována myšlenka pěstounství, které je formou náhradní rodinné péče o děti, které přišly o vlastní rodinu a potřebují pomoc.

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonické prostředí rodiny. Ne každý z rodičů však může toto zdravé rodinné zázemí svým dětem zajistit. I z tohoto důvodu se mnoho dětí ocitá v ústavní výchově (dětské domovy, dětská centra). Alternativou ústavní výchovy je náhradní rodinná péče, kterou se tento projekt snaží všestranně podpořit.

Realizace tohoto projektu probíhá především prostřednictvím různých akcí pro veřejnost – např. Lidé lidem, Tátafest, Muzejní noc, Den sociálních služeb apod. Cílem je posílit povědomí a informovanost široké veřejnosti o pěstounství a zvýšení počtu zájemců o pěstounskou péči. Vyvrcholením projektu je každoročně již po několik let uspořádání konference pro laickou i odbornou veřejnost, která je zaměřena na aktuální témata z oblasti náhradní rodinné péče.

Podpořte
ELIM OPAVA