Pracovní nabídky

Hledáme vedoucího fotbalového kroužku

pro děti ve věku 7 – 12 let

Forma práce: Dohoda o provedení práce

Kroužek se bude konat vždy ve středu od 16.00 do 17.30 hod. v tělocvičně Elim Opava.

Bližší informace na tel. 775 938 076


Informace pro zájemce o odborné praxe a stáže

Absolvování odborné praxe je možné pouze po předchozí individuální domluvě a za splnění všech aktuálních protiepidemických opatření. V případě zhoršení epidemiologické situace může organizace, na základě příslušných nařízení, praxe studentů přerušit.

Počet míst pro odborné praxe je kapacitně omezen.

Kontaktní osoby: