Zájemci o pěstounství

Aktuálně máme volnou kapacitu a uzavíráme dohody s rodinami v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Co je potřeba udělat, pokud mám zájem stát se pěstounem?

Podání žádosti na odboru sociálních věcí na městském úřadu/magistrátu

Navštívíte oddělení náhradní rodinné péče na úřadu v místě bydliště a podáte žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče.

Návštěva sociálního pracovníka z úřadu u Vás doma

Sociální pracovník s Vámi bude řešit zejména Vaše představy o pěstounské péči a dítěti, důvody Vašeho rozhodnutí. Dále se prověřuje Vaše bezúhonnost a zdravotní stav.

Odborné přípravy

Časový rozsah přípravy k zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče činí nejméně 48 hodin, u žadatelů o zařazení do evidence pro pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin. Příprava navíc povinně zahrnuje i přípravu dětí žijících v rodině. Odborné přípravy probíhají formou seminářů s odborníky z oblasti náhradní rodinné péče, zážitkových aktivit, diskuzí s ostatními zájemci či se zkušenými pěstouny. V přípravě jde především o to, abyste pochopili, v čem je péče o přijaté dítě jiná, než péče o vlastní děti. Zjistíte, jaké jsou potřeby dětí, které mají složitou minulost, jak s takovým dítětem komunikovat, jak ho rozvíjet.

Rozhodnutí Krajského úřadu o tom, zda jste se stal pěstounem – odborné posouzení

Aby mohl krajský úřad rozhodnout, zda budou žadatelé zařazeni do evidence, je provedeno tzv. odborné posouzení. Součástí odborného posouzení jsou rozhovory s psychologem, vyplnění psychologických testů a zhodnocení absolvovaných odborných příprav. Krajský úřad Vás informuje o rozhodnutí, zda jste vhodnými kandidáty na roli pěstounů, pokud ano, jste zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Nyní budete čekat na to, až bude vybráno dítě, pro které byste mohli být vhodným pěstounem.

Přijetí dítěte a výběr doprovázející organizace

Krajský úřad Vás kontaktuje, že jste vhodný pěstoun pro dítě. Nejprve dostanete informace o dítěti, poté se s ním osobně seznámíte a můžete podat žádost o svěření dítěte do péče. Po svěření dítěte do péče, mají pěstouni povinnost spolupracovat jak se sociálním pracovníkem OSPOD, tak s doprovázející organizací, která nabízí možnost využití sociálního poradenství, odborných konzultací, terapií a dalších služeb, které Vás podpoří na cestě pěstounství.

Více informací najdete například na stránkách

Podpořte
ELIM OPAVA