Nízkoprahové služby

Nízkoprahové služby pro děti a mládež jsou registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Jsou poskytovány ambulantně (v klubech), nebo terénní formou (v ulicích města) a zaměřují se na děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života.

Základem práce je sociální doprovázení klienta v jeho obtížné životní situaci a poskytování potřebných informací, na jejichž základě je klient kompetentní se rozhodovat.

Nízkoprahový klub je místem poskytování základních sociálních služeb a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci vzniku nežádoucího chování u dětí a mládeže. Preventivní aktivity se zaměřují na předcházení rizikovému chování a probíhají formu diskusí, přednášek a interaktivních programů.

Služby mají svá pravidla, na základě kterých může klient klub navštěvovat / službu využívat.

Podpořte
ELIM OPAVA