Komunitní práce

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Je nejmladším projektem naší organizace.

Cíle

 • motivovat členy komunity k větší aktivitě;
 • vytvořit tzv. jádrovou skupinu;
 • společně hledat cestu, jak se zařadit do většinové společnosti a žít v takových podmínkách, jaké jsou běžné u většiny obyvatel.

Činnost komunitní pracovnice

 • vyhledávat aktivnější členy komunity;
 • aktivizovat místní komunitu tak, aby to vedlo k lepším životním podmínkám;
 • působit jako koordinátor, který
  • pomáhá komunitě identifikovat problémy;
  • hledá vhodná řešení těchto problémů;
  • participuje na jejich odstranění.

V rámci práce s komunitou se soustředí také na aktivizační a volnočasové aktivity, které jsou organizovány ve spolupráci s členy komunity, a to především rodiči dětí.

Klienty služby jsou

Rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Tyto rodiny žijí v nevyhovujících bytových podmínkách. Navíc vzhledem ke své životní situaci, nejsou schopni se vlastními silami zařadit do běžné populace.

Náš komunitní pracovník působí všude, kde je potřebný. Zpravidla v oblastech ulic Mostní a Na Valech.

Komunitní pracovnice úzce spolupracuje s

 • dětským domovem;
 • azylovým domem;
 • základními školami;
 • naším Dobrovolnickým centrem při doučování dětí.
Podpořte
ELIM OPAVA