Rodiny v režimu OSPOD

Služba SAS Elim Opava se zaměřuje také na práci s rodinami, které jsou v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Situace rodin

  • rodiny se dlouhodobě potýkají s mnoha problémy, díky kterým jsou děti ohrožené, dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a je uloženo/zvažuje se uložení výchovného opatření;
  • zvažuje se nařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče;
  • děti jsou již umístěny v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo v náhradní rodinné péči.

Spolupráce rodiny se službou SAS Elim Opava je v těchto případech doporučena nebo nařízena OSPOD nebo je součástí Individuálního plánu ochrany dítěte.

Služba SAS v těchto případech spolupracuje na nastavení a stabilizaci podmínek v biologické rodině, aby v ní mohly děti zůstat nebo se do ní vrátit.

Spolupracujeme s Doprovázejícími organizacemi/pěstounskými rodinami.

Kolegům z OSPOD nabízíme

  • práci s rodinami na zakázkách vycházejících z Individuálního plánu ochrany dítěte;
  • spolupráci s pracovníkem OSPOD na zlepšení životní situace ohroženého dítěte;
  • na základě písemné žádosti sepsaní zprávy o průběhu spolupráce rodiny;
  • účast na případových konferencí (PK), možnost realizace PK v prostorách naší organizace.
Podpořte
ELIM OPAVA