NZDM Na Hraně

Nízkoprahový klub Na Hraně provozuje naše organizace v Hlučíně a je jediným nízkoprahovým klubem na Hlučínsku. Nízkoprahový klub je registrovanou sociální službou, jejímž posláním je poskytnout bezpečné zázemí, podporu a pomoc dětem a mladým lidem.

NZDM Na Hraně funguje pro děti a mládež jako prostor

 • k setkávání se s kamarády;
 • k trávení volného času;
 • pro využití a vyzkoušení všech nabízených činností, aktivit a her;
 • k uplatnění svých nápadů;
 • k popovídání si s dospělým, který jim naslouchá;
 • kde mohou požádat o radu i o pomoc.

Cílová skupina

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 7 do 20 let z Hlučína a okolí.

Klienti klubu se vyznačují některými z níže uvedených znaků

 • většinu svého volného času tráví venku v partě;
 • jsou ze socio-ekonomicky znevýhodněných rodin;
 • často se zajímají o různé subkultury, freestylové aktivity a sporty;
 • snaží se nějak odlišovat a vyhraňovat vůči většinové společnosti;
 • mohou mít zkušenosti s užíváním alkoholu a drog;
 • se svými problémy se nesvěřují rodičům.

Cíle

 • klient zná rizika života na ulici;
 • klient zná možnosti jak trávit smysluplně volný čas;
 • klient má informace jak zvládat životní situace, ve kterých si neví rady.

Zásady poskytování sociální služby

 • profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky;
 • individuální přístup ke klientům – pracovníci respektují individuální potřeby klienta;
 • diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se od klienta ve vzájemné spolupráci dozví, v souladu s platnou legislativou;
 • rovnost – nárok na využívání služby mají všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace;
 • nízkoprahovost – zaručuje anonymitu, bezplatnost, přizpůsobenou otevírací dobu, možnost nepravidelné docházky, maximální přístupnost všem osobám cílové skupiny;
 • zásada respektu osobnosti klienta – službu může využívat kdokoli z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.

Nabízené služby

 • možnost využívání prostor klubu a jeho vybavení;
 • poradenství a informační servis, pomoc s přípravou do školy, doprovod;
 • preventivní a seberozvojové programy;
 • volnočasové aktivity.

Podrobnější informace (v PDF):


Místo a provozní doba

Najdete nás
Ambulantně na adrese Úzká 717/3, 748 01 Hlučín

Provozní doba
Září – Červen

Po – Pá    14:00 – 18:00

Červenec – Srpen
Po – Pá    11:00 – 15:00


Informace pro klienty a zájemce o službu

Veškeré informace ti sdělí pracovníci klubu osobně nebo online. Nemusíš se stydět a kdykoliv za námi přijít. Služba ti je poskytována zdarma a anonymně.

Co můžeš od klubu očekávat

 • v klubu můžeš trávit čas s pracovníky nebo svými kamarády;
 • můžeš využívat všech aktivit, které nabízíme: stolní fotbálek, deskové hry, promítání filmů a dokumentů, venkovní sportovní aktivity, výlety a další;
 • pomůžeme ti se vším, co budeš potřebovat: hledání brigády a práce, sepsání životopisu, pomoc s problémy ve škole či doma, pomoc s jednáním s úřady;
 • můžeš s námi mluvit o věcech, které nechceš probírat s kamarády, s rodiči ani učiteli.

Tvá práva

 • můžeš požádat o pomoc pracovníka klubu, když máš s někým v klubu potíže;
 • máš právo si stěžovat, pokud se děje něco, s čím nesouhlasíš nebo co ti vadí. Můžeš si zvolit svého zástupce;
 • můžeš přijít za pracovníkem klubu a požádat jej o radu a pomoc, když máš nějaké trápení, nebo si nevíš s něčím rady;
 • můžeš přicházet s novými nápady, jak vylepšit program v klubu, co by se dalo v klubu dělat, taky co ti tu chybí;
 • vybavení klubu můžeš používat se svolením pracovníka;
 • můžeš zůstat v anonymitě, potřebujeme jen vědět, kolik je ti let a jak ti máme říkat;
 • máš právo vědět, co si o tobě zapíšeme a můžeš se na to kdykoliv podívat;
 • nemusíš do klubu chodit pravidelně, můžeš odejít a přijít kdykoliv během otevírací doby klubu;
 • nemusíš se účastnit akcí ani aktivit, kterých nechceš.

I u nás v klubu platí pravidla

 • v prostorách klubu je kouření ZAKÁZÁNO;
 • návykové látky do klubu nepatří – drogy, alkohol, cigarety;
 • udržuj čistotu v prostorách i okolí klubu. Odpadky a použité věci si po sobě ukliď;
 • agresivní chování je v klubu a v jeho okolí zakázáno;
 • vyhni se zbytečnému řevu a sprostým slovům;
 • nenič a nerozbíjej věci a vybavení klubu. Pokud si cokoliv půjčíš, osobně za to zodpovídáš;
 • nerozvíjej žádné sexuální hry a aktivity;
 • nehraj hazardní hry;
 • nezdržuj se v chodbě a před budovou Technických služeb.

Facebook pro klienty s aktivní smlouvou


Náš tým

V týmu nízkoprahového klubu Na Hraně nyní pracují tři kontaktní pracovnice. Máme toho hodně společného, zejména je to kreativita, tvůrčí myšlení, chuť do práce, otevřenost a empatie. V některých věcech jsme naopak rozdílné. Nejvíce jde o pracovní zkušenosti a typ vzdělání, rysy osobnosti, záliby a koníčky. Díky těmto rozdílům se náš tým skvěle doplňuje a  je tak připraven odvádět kvalitní práci.

Tím největším pojítkem týmu je však naše motivace. Poskytnout dětem a mladým lidem v Hlučíně bezpečný prostor (místo, kde se mohou s čímkoliv svěřit), naučit je efektivně trávit volný čas a nabídnout nové možnosti, nám dává velký smysl.

Mgr. Tereza Holleschová

Kontaktovat mě můžete na e-mailu holleschova.elim@email.cz nebo na tel. čísle 775 938 569.

V Nízkoprahovém zařízení Na Hraně pracuji jako vedoucí pracovník. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto jsem si práci v sociálních službách, zaměřenou na děti a mládež vybrala. Důležitou součástí náplně mé práce je komunikace a podpora klientů v různých nepřiznivých situacích, se kterými se potýkají. S klienty řešíme nejrůznější témata, pomáháme jim v obtížných situacích a zajímáme se o jejich názory, pocity. V klubu nalézají bezpečný prostor, kde společně s dalšími členy týmu připravujeme různé preventivní i volnočasové aktivity. Podílím se jak na plánování aktivit, tak administrativních činnostech, které jsou s chodem nízkoprahového zařízení spjaty.

Aktuálně studuji navazující magisterské studium na Slezské univerzitě v Opavě, obor Veřejná správa a sociální politika.

Mgr. Tereza Stiborská

Kontaktovat mě můžete na e-mailu stiborska.elim@email.cz nebo na tel. čísle 775 938 029.

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Na Hraně pracuji jako kontaktní pracovník. Moje práce spočívá v každodenní komunikaci s dětmi a mládeží. Práce s dětmi a mladými lidmi mě velmi baví a naplňuje mě. S klienty, kteří do klubu přicházejí, si povídám o různých běžných věcech z jejich životů, ale také jim pomáhám v obtížných situacích, se kterými se setkávají. Pro klienty v klubu také vytvářím různorodé preventivní programy a další aktivity pro zpestření volného času klientů.

Momentálně studuji posledním rokem vysokou školu, obor Veřejná správa a sociální politika. Ve volném čase nejraději maluju obrazy přírody, hraju hry a brouzdám po internetu.


Kontakty

Koordinátorka služby
Mgr. Alena Peterková – tel.: 775 591 986, e-mail: nzdmnahrane@email.cz

Vedoucí pracovnice
Mgr. Tereza Holleschová – tel.: 775 938 569, e-mail: holleschova.elim@email.cz

Kontaktní pracovnice
Mgr. Tereza Stiborská – tel.: 775 938 029, e-mail: stiborska.elim@email.cz

Podpořte
ELIM OPAVA