Nabízené služby

Program Pro rodinu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • podpora a pomoc při řešení finančního zabezpečení, bydlení, zaměstnání;
 • pomoc při řešení výchovných problémů dětí;
 • nácvik péče o děti, vedení domácnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • nabídka jednorázových akcí pro rodiny a děti;
 • nabídka dalších aktivit naší organizace (NZDM, dobrovolnictví);
 • poskytování informací o možnostech volnočasových aktivit pro děti;
 • doprovody do škol, k lékaři,…

Sociálně terapeutické činnosti

 • poskytování poradenství;
 • podpora pozitivní komunikace v rodině;
 • nácvik sociálních dovedností (komunikace s úřady, telefonáty);
 • praktické nácviky péče o děti, nákupy, úklidy, vaření.

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

 • doprovod a pomoc při jednání na úřadech, školách, institucích;
 • zprostředkování návazných služeb (právník, psycholog, …);
 • pomoc při zpracování dokumentů (žádosti, formuláře);
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

V odůvodněných případech poskytujeme materiální pomoc.

Klientské rodiny programu Pro rodiny, SAS Elim Opava mohou využít možnosti zapojení dětí do programů

Program Do-učení

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi ve věku od 6 do 18 let.
Cílem programu je zlepšení školního prospěchu dítěte a zvýšení samostatnosti ve školní přípravě

 • doučování dobrovolníkem;
 • nácvik a upevňování školních návyků (příprava učebnic, sešitů a pomůcek do školy, pravidelná příprava do jednotlivých předmětů, plnění domácích úkolů, kontrola žákovské knížky rodiči, účast rodičů na třídních schůzkách, řádná docházka dětí do školy.

Program Kamarád pro volný čas

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi ve věku od 6 do 15 let.
V případě individuálních potřeb dítěte je možná snížená věková hranice dítěte.

Cílem sociálně preventivního programu je

 • podpora komunikace dítěte s vrstevníky a v rodině;
 • zmírnění sociální izolace;
 • získání zdravého sebevědomí a samostatnosti v rozhodování;
 • podpora zdravého trávení volného času.

V rámci programu Kamarád pro volný čas pracuje vyškolený dobrovolník vždy individuálně s jedním dítětem. Dlouhodobý vztah dobrovolníka s dítětem přispívá k psychosociálnímu rozvoji dítěte a pomáhá v jeho začlenění či znovuzačlenění do společnosti.

Podpořte
ELIM OPAVA