Informace pro klienty

Služba je poskytována terénní formou. To znamená, že komunitní pracovnice může přijít přímo za Vámi. V opačném případě, je možné si schůzku sjednat telefonicky nebo emailem a sejít se v kanceláři v budově naší organizace.

S čím Vám může komunitní pracovnice pomoc

Komunitní pracovnice pomáhá v mnoha oblastech. Zaměřuje se především na

 • hospodaření v domácnosti;
 • komunikaci mezi členy rodiny a podporu jejich vztahu;
 • řešení konfliktu mezi členy komunity;
 • komunikaci dětí se spolužáky;
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole;
 • přístup ke školní docházce, školní prospěch a motivaci k dalšímu vzdělávání, možnost zprostředkování doučování;
 • pomoc při komunikaci s úřady a jinými institucemi;
 • pomoc při hledání zaměstnání či řešení bytové situace;
 • občasná možnost potravinové či materiální pomoci.

Aktivizační a volnočasové aktivity

V rámci služby nabízíme také několik aktivizačních a volnočasových aktivit.

Pravidelně probíhá klubík pro menší děti, taneční kroužek, kroužek fotbalu a ručních prací.

Příležitostně pořádáme

 • maškarní karneval;
 • zdobení vajec o velikonocích;
 • oslavu Dne dětí;
 • ukončení prázdnin;
 • podzimní kreativní dílnu;
 • mikulášskou nadílku;
 • vánoční dílničku spojenou s výrobou adventních věnců a vánočních ozdob.
Podpořte
ELIM OPAVA