Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Jak se to stalo

Od roku 1998 jsme se věnovali nabídce volnočasových aktivit dětem z místního sídliště. Protože se nepodařilo zajistit jiné nebytové prostory pro činnost, dostali jsme šílený nápad a od města Opavy jsme odkoupili budovu bývalé kotelny. Dle termínu v kupní smlouvě jsme budovu zrekonstruovali – rekonstrukce trvala pouhých 15 měsíců a stála necelých 20 mil. Kč a 8. listopadu 2002 slavnostně otevřeli. Od té doby slouží Centrum Elim dětem, mládeži a dalším občanům nejen místního sídliště.

Centrum Elim svou činností vyplňuje mezery ve stávající nabídce. Nabízí využití volného času dětí, mládeže i dospělých, a také anonymní, bezplatnou psychologickou pomoc se zaměřením na pomoc obětem domácího násilí, přičemž k dispozici je také akutní krizové ubytování pro tyto oběti. Jako jediné má Centrum Elim akreditované Dobrovolnické centrum, které šíří myšlenku dobrovolnictví a zprostředkovává zájemcům dobrovolnou činnost buďto v Centru samotném, nebo v dalších organizacích.

Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci Po rekonstrukci Po rekonstrukci

Každý měsíc zavítá do Centra Elim několik stovek návštěvníků – dětí v kroužcích či klubech, klientů, kteří potřebují sociální, právní nebo psychologickou pomoc, zájemců o dobrovolnou činnost.

Pokud máte zájem, stáhněte si naši výroční zprávu za rok:

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals