Potravinová pomoc

Potravinová pomoc je určena výhradně k řešení akutní krizové situace klienta, nebo osoby v tísni. Lze ji poskytnout pouze na základě posouzení situace žadatele/příjemce sociálním pracovníkem SAS Elim Opava (dále poskytovatel).

Účelem potravinové pomoci není pokrytí celkové spotřeby domácnosti, jde pouze o nezbytnou podporu. Pomoc je poskytována dle aktuálních skladových zásob organizace.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na ověření situace žadatele a způsob nakládání s potravinovou pomocí.  V případě podezření na zneužívání potravinové/materiální pomoci, není tato pomoc nadále žadateli poskytována. Na poskytnutí potravinové pomoci není zákonný ani jiný nárok.

Pravidla pro poskytnutí potravinové pomoci

  1. u klienta/žadatele dojde k náhlému zhoršení finanční situace, která neumožňuje zajištění základních potřeb při řešení své nepříznivé životní situace. Danou situaci vždy vyhodnotí sociální pracovník SAS Elim Opava. Žadatel je povinen poskytnout pracovníkovi součinnost při prověření jeho aktuální životní situace (příjmy, výdaje, aktivita při řešení své situace);
  1. potravinovou pomoc lze poskytnout také osobě, která je po předchozí domluvě odeslána z úřadu (zejména OSPOD) či instituce, která není členem Potravinové banky, a to na základě písemného doporučení/žádosti o poskytnutí potravinové pomoci. Písemné doporučení obsahuje jméno a příjmení žadatele, popis jeho aktuální situace, kontaktní údaje na sociálního pracovníka, který doporučení vydal, razítko. Doporučení je nutné dodat písemně v místě výdeje, nebo e-mailem pracovnicím SAS Elim Opava;
  1. žadatel vždy sdělí poskytovateli své jméno a příjmení. V rámci poradenství obdrží také potřebné informace pro řešení své nepříznivé životní situace. Zápis o odebrané potravinové pomoci uživatel stvrdí svým podpisem na výdejním listu;

Přijetím potravinové pomoci se klient/žadatel zavazuje

  1. spolupracovat a využít všech dostupných možností pro zlepšení své aktuální životní situace (potřebné informace a doporučení obdrží od sociálního pracovníka v rámci poradenství);
  1. využít poskytnutou potravinovou/materiální pomoc výhradně ke své spotřebě;
  1. k zodpovědnému hospodaření s rodinným rozpočtem a zvyšovat si své dovednosti ohledně nákupních zvyklostí, důležitosti a preference potravin a efektivního nakupování;
  1. využívat darované potraviny k efektivnímu kuchyňskému zpracování (využití základních surovin, vysvětlení rizik a neefektivnosti nakupování polotovarů, motivace k pečení a vaření z dodaných surovin);
  1. potraviny a další zboží si na své náklady odnese a dle charakteru darovaného zboží uskladní.

Poskytovatel potravinové/materiální pomoci se po předání této pomoci zprošťuje odpovědnosti za darované zboží.

Svou žádost směřujte na pracovnice SAS Elim Opava.

Potravinová pomoc je realizována na základě spolupráce s Potravinovou bankou v Ostravě a především díky lidem, kteří nezištně přispívají v rámci potravinových sbírek.

Této spolupráce si velmi vážíme a všem dárcům děkujeme.

Podpořte
ELIM OPAVA