Potravinová a materiální pomoc

Elim Opava, o.p.s. se zapojil do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

Leták k projektu naleznete zde.

Podpořte
ELIM OPAVA