Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a podporujeme ke změně.
 
Cílem SAS Elim Opava je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je prevencí před umístěním dítěte do ústavní či NRP.

 
Dílčí cíle:

 • Rodina je schopna zabránit negativním dopadům na vývoj dítěte.
  Příklad situací ohrožujících zdravý vývoj dítěte: zadluženost rodiny, závislost na sociálních dávkách, nemoc rodiče, špatná bytová situace.
 • Rodina je schopna svépomocí (za pomoci běžně dostupných prostředků) řešit své problémy.
 • Rodinné vztahy jsou navázány, rodina umí komunikovat mezi sebou.
 • Rodina umí jednat s úřady, školami apod.

Klienty služby jsou:

Rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let žijící v Opavě a okolí, z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.
 

Nabízené programy:

 
Program Pro rodinu:
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Podpora a pomoc při řešení finančního zabezpečení, bydlení, zaměstnání
 • Pomoc při řešení výchovných problémů dětí
 • Nácvik péče o děti, vedení domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Nabídka jednorázových akcí pro rodiny a děti
 • Nabídka dalších aktivit naší organizace (NZDM, dobrovolnictví)
 • Poskytování informací o možnostech volnočasových aktivit pro děti
 • Doprovody do škol, k lékaři,…

Sociálně terapeutické činnosti

 • Poskytování poradenství
 • Podpora pozitivní komunikace v rodině
 • Nácvik sociálních dovedností (komunikace s úřady, telefonáty)
 • Praktické nácviky péče o děti, nákupy, úklidy, vaření

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

 • Doprovod a pomoc při jednání na úřadech, školách, institucích
 • Zprostředkování návazných služeb (právník, psycholog, …)
 • Pomoc při zpracování dokumentů (žádosti, formuláře)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

V odůvodněných případech poskytujeme materiální pomoc.
 
Klientské rodiny programu Pro rodiny, SAS Elim Opava mohou využít možnosti zapojení dětí do programů Do-učení a Kamarád pro volný čas.
 

Zásady:

 • Bezplatnost – služba je poskytována bez úhrady
 • Profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky
 • Individuální přístup – pracovníci respektují individuální potřeby klienta
 • Diskrétnost – pracovníci chrání soukromí a citlivé a osobní údaje klientů
 • Neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme

 

Obecné principy služby při práci s rodinou a dítětem:

 • přístup k rodině jako k systému
 • primární zaměření na dítě a jeho potřeby – klíčový je „zájem dítěte“
 • sekundární zaměření na potřeby všech dalších členů rodiny, kteří jsou pro dítě klíčoví v zajištění jeho potřeb
 • zvyšování kompetencí rodiny k převzetí zodpovědnosti za řešení své situace
 • individuální plánování realizované v úzké spolupráci s rodinou, s pracovníky OSPOD, případně s dalšími odborníky, kteří rodinu podporují

 

Najdete nás:

OpavaElim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21A, 747 05 OpavaMapa - Elim Opava

          Pondělí
  13:00 – 16:00

 
Nebo přijdeme za Vámi:

          Pondělí

          Úterý
          Středa
          Čtvrtek
          Pátek

  11:00 – 16:00

  09:00 – 16:00
  09:00 – 16:00
  09:00 – 16:00
  09:00 – 14:00

                Schůzky dle individuální domluvy.

Podrobnější informace –pdfPopis realizace služby

 

Kontakty

Koordinátorka služby
Mgr. Alena Peterková       775 591 986       sas@elimopava.cz

 
Sociální pracovnice
Bc. Michaela Varyšová      775 938 078       varysova.elim@email.cz

Bc. Kateřina Olszowská     775 938 888       olszowska.elim@email.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet
PENAM, a.s.
Alza.cz, a.s.