Doprovázení pěstounských rodin

Kdo jsme

Jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí, uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a poručníky na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s námi spolupracovalo přes 150 pěstounských rodin.

V současné době máme volnou kapacitu pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku Doprovázení pěstounských rodin
Mgr. Olgu Latochovou – tel.: 775 938 066, e-mail: pestouni.elim@email.cz.

Principy naší práce

  • zaměření veškerých aktivit na nejlepší zájem dítěte;
  • participace dítěte na řešení situací v rodině;
  • respekt k jedinečnosti situace dítěte a pěstounské rodiny;
  • kvalita a stabilita péče;
  • otevřenost a důvěra.

Naše cíle

Všechny naše aktivity směřují k maximální podpoře dítěte, pěstouna a celé pěstounské rodiny. Snažíme se společně s pěstouny pro dítě vytvářet bezpečný a stabilní prostor, který je velmi důležitý nejen pro zpracování historie dítěte, ale také významně napomáhá v budování sebevědomí dítěte pro jeho budoucí život.

Naše dílčí cíle jsou

  • dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině;
  • posilovat vztah dítěte k jeho biologické rodině a zajistit bezpečný kontakt s blízkými osobami, pokud je to v jeho zájmu;
  • rozvíjet dovednosti a znalosti náhradních rodičů.