Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Program Pro rodinu

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let.
 

Pro klientské rodiny programu Pro rodinu nabízíme podporu v oblastech:

  Řešení nepříznivých životních situací

   Nepříznivé životní situace jsou zejména následující:

   1. problémy s bydlením (nevyhovující bytové podmínky)
     Možnosti pomoci: vyhledávání nabídek bytů na internetu, doprovod na prohlídku bytu, pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení.
   2. problémy s hospodařením s finančními prostředky
     Možnosti pomoci: vytvoření rodinného rozpočtu, trénink finanční gramotnosti, pomoc s vyřízením dávek, sepsání splátkového kalendáře.

  Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

   Možnosti pomoci: doprovod a pomoc při jednání na úřadech, školách, sepsání předběžného opatření, doprovod na Policii ČR, zprostředkování kontaktu na právníka, psychologa.

  Materiální pomoc

   Možnosti pomoci: poskytnutí potravin z potravinové banky, poskytnutí materiálních věcí (Jedná se o ošacení, domácí náčiní, hračky, nábytek, které majitelé již neužívají.) poskytnutí informací o poskytnutí hmotné pomoci z jiné organizace, případně zprostředkování této pomoci)

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   Možnosti pomoci: pozvánka na jednorázové akce pro rodiny a děti (organizované naší organizací), nabídka dalších aktivit naší organizace (NZDM, dobrovolnictví), poskytování informací o možnostech účasti v kroužcích, které pořádají jiné organizace, případně zprostředkování této účasti.

  Nácvik sociálních dovedností

Kontakt:

 • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
 • telefon: 775 591 986
 • email: sas@elimopava.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo Evropského sociálního fondu
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet
PENAM, a.s.
Alza.cz, a.s.
Slezské zemské muzeum
Karel Komárek Family Foundation
Veselá věda, z.ú.