Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Program Pro rodinu

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let.
 

Pro klientské rodiny programu Pro rodinu nabízíme podporu v oblastech:

  Řešení nepříznivých životních situací

   Nepříznivé životní situace jsou zejména následující:

   1. problémy s bydlením (nevyhovující bytové podmínky)
     Možnosti pomoci: vyhledávání nabídek bytů na internetu, doprovod na prohlídku bytu, pomoc s vyřízením příspěvku na bydlení.
   2. problémy s hospodařením s finančními prostředky
     Možnosti pomoci: vytvoření rodinného rozpočtu, trénink finanční gramotnosti, pomoc s vyřízením dávek, sepsání splátkového kalendáře.

  Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

   Možnosti pomoci: doprovod a pomoc při jednání na úřadech, školách, sepsání předběžného opatření, doprovod na Policii ČR, zprostředkování kontaktu na právníka, psychologa.

  Materiální pomoc

   Možnosti pomoci: poskytnutí potravin z potravinové banky, poskytnutí materiálních věcí (Jedná se o ošacení, domácí náčiní, hračky, nábytek, které majitelé již neužívají.) poskytnutí informací o poskytnutí hmotné pomoci z jiné organizace, případně zprostředkování této pomoci)

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   Možnosti pomoci: pozvánka na jednorázové akce pro rodiny a děti (organizované naší organizací), nabídka dalších aktivit naší organizace (NZDM, dobrovolnictví), poskytování informací o možnostech účasti v kroužcích, které pořádají jiné organizace, případně zprostředkování této účasti.

  Nácvik sociálních dovedností

Kontakt:

 • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
 • telefon: 775 591 986
 • email: sas@elimopava.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals