Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Nízkoprahové služby

Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež?

Nízkoprahový klub je místo, kde vám porozumíNízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nízkoprahové zařízení poskytuje službu ambulantní formou a zaměřuje se na děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života.

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně.
(Zdroj: www.streetwork.cz)

  • Nízkoprahový klub je místem poskytování základních sociálních služeb a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci vzniku nežádoucího chování u dětí a mládeže.
  • Preventivní aktivity se zaměřují na předcházení rizikového chování a probíhají formu diskusí, přednášek a interaktivních programů.
  • Základem práce je sociální doprovázení klienta v jeho obtížné životní situaci a poskytování potřebných informací, na jejichž základě je klient kompetentní se rozhodovat.
  • Mládež je během pobytu v klubech zároveň chráněna a současně pod „dozorem“ zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, na základě kterých může klient klub navštěvovat.

 

Elim Opava provozuje tyto nízkoprahové služby:

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet
PENAM, a.s.
Alza.cz, a.s.