Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Nízkoprahové kluby

Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež?

Nízkoprahový klub je místo, kde vám porozumíNízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovanou sociální službou dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nízkoprahové zařízení poskytuje službu ambulantní formou a zaměřuje se na děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života.

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně.
(Zdroj: www.streetwork.cz)

  • Nízkoprahový klub je místem poskytování základních sociálních služeb a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci vzniku nežádoucího chování u dětí a mládeže.
  • Preventivní aktivity se zaměřují na předcházení rizikového chování a probíhají formu diskusí, přednášek a interaktivních programů.
  • Základem práce je sociální doprovázení klienta v jeho obtížné životní situaci a poskytování potřebných informací, na jejichž základě je klient kompetentní se rozhodovat.
  • Mládež je během pobytu v klubech zároveň chráněna a současně pod „dozorem“ zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, na základě kterých může klient klub navštěvovat.

 

Elim Opava provozuje tyto nízkoprahové kluby:

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals