Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Krizové centrum

Poslání Krizového centra:

Posláním Krizového centra je „je poskytnout účinnou pomoc a podporu obětem a svědkům domácího násilí i osobám, které se nacházejí ve stavu krize.“

Charakteristika služby:

Krizové centrum Elim Opava o.p.s. nabízí pomoc konkrétně v oblastech rodiny a mezilidských vztahů a v oblasti problémů domácího násilí. Služba Krizová pomoc je součástí Interdisciplinárního týmu při řešení případů domácího násilí, zároveň je i jeho koordinátorem pro opavský region. Je členem týmu pro oběti trestných činů Opava.

Cíl této služby:

„Hlavním cílem je napomáhat klientům vyřešit krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému životu.“

Krizové centrum je určeno:

 • osobám, které jsou aktuálně ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích nebo jsou svědky tohoto konání
 • osobám nacházejícím se v krizové situaci týkající se oblasti rodiny, mezilidských vztahů a domácího násilí
 • služby mohou využít klienti z celé České republiky

Služby Krizového centra:

 • pomoc v rámci krizové intervence
 • sociálně terapeutické činnosti (sociální poradenství, konzultace s právníkem, konzultace s psychologem)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí (kontakty na jiná návazná pracoviště, doprovod na úřady, policii, k lékaři, k soudu)

Další informace o Krizovém centru

Službu poskytujeme:

 • bezplatně
 • nestranně
 • bezbariérově
 • anonymně

Práva klientů Krizového centra

 • Klienti mají právo na ohleduplnou a odbornou podporu pracovníků, prováděnou s porozuměním, empatií, nestranností, vstřícností a s přihlédnutím k jejich psychickému příp. fyzickému stavu.
 • Klienti mají právo přizvat si k setkání s pracovníkem služby důvěryhodnou osobu (např. příbuzného, spolupracovníka, souseda, přítele aj.).
 • Klienti mají právo svobodně se rozhodnout, jak budou postupovat při řešení svého problému (respektujeme a nijak neomezujeme vlastní vůli klientů).
 • Klienti mají právo odmítnout službu v jakékoliv fázi jednání bez udání důvodu.
 • Klienti mají právo podat stížnost a mají právo na její nestranné posouzení a řešení.
 • Klienti mají právo nahlédnout do dokumentace, kterou o nich pracovníci Krizového centra vedou.
 • Klienti mají právo změnit klíčového pracovníka.
 • Klienti mají právo být seznámeni s podmínkami poskytování služeb v Krizovém centru (tj. o úředních hodinách, systému objednávání se, délce konzultace, rozsahu poskytovaných služeb, zásadách poskytovaných služeb, podmínkách objednávání se k externistům – tj. psycholog, právník; mlčenlivosti krizového centra v případech limitovaných legislativou – § 167 a 168 Trestního zákona).
 • Klienti mají právo na zajištění služby v atmosféře bezpečí.
 • Klienti mají právo na podpůrné prostředky během konzultace – čaj, káva, jiné nealkoholické nápoje (dle možností Krizového centra), kapesníky.

Kontakt na koordinátorku služby:

Adresa, kde nás můžete najít:

ELIM OPAVA, o.p.s. sídlí na Rolnické 21a,
OPAVA, 747 05 – v sídlištní oblasti – Kateřinky

Mapa

Provozní doba:

Provoz Krizového centra
Možnost telefonického kontaktu v pracovní dny v době od 8:00 hod – 16:00 hod.
Sociální pracovnice je přítomna pro veřejnost bez telefonického objednání v těchto dnech:

  Po: 13:00 – 16:00
  St: 13:00 – 16:00

Další dny dle telefonického nebo emailového objednání.

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals