Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Krizové centrum

Poslání Krizového centra:

Posláním Krizového centra je „je poskytnout účinnou pomoc a podporu obětem a svědkům domácího násilí i osobám, které se nacházejí ve stavu krize.“

Charakteristika služby:

Krizové centrum Elim Opava o.p.s. nabízí pomoc konkrétně v oblastech rodiny a mezilidských vztahů a v oblasti problémů domácího násilí. Služba Krizová pomoc je součástí Interdisciplinárního týmu při řešení případů domácího násilí. Je členem týmu pro oběti trestných činů Opava.

Cíl této služby:

„Hlavním cílem je napomáhat klientům vyřešit krizovou životní situaci a vrátit se k běžnému životu.“

Krizové centrum je určeno:

 • osobám, které jsou aktuálně ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích nebo jsou svědky tohoto konání
 • osobám nacházejícím se v krizové situaci týkající se oblasti rodiny, mezilidských vztahů a domácího násilí
 • služby mohou využít klienti z celé České republiky

Služby Krizového centra:

 • pomoc v rámci krizové intervence
 • sociálně terapeutické činnosti (sociální poradenství, konzultace s právníkem, konzultace s psychologem)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání záležitostí (kontakty na jiná návazná pracoviště, úřady, nestátní organizace, apod.)

Další informace o Krizovém centru

Službu poskytujeme:

 • bezplatně
 • nestranně
 • bezbariérově
 • anonymně

Práva klientů Krizového centra

 • Klienti mají právo na ohleduplnou a odbornou podporu pracovníků, prováděnou s porozuměním, empatií, nestranností, vstřícností a s přihlédnutím k jejich psychickému příp. fyzickému stavu.
 • Klienti mají právo přizvat si k setkání s pracovníkem služby důvěryhodnou osobu (např. příbuzného, spolupracovníka, souseda, přítele aj.).
 • Klienti mají právo svobodně se rozhodnout, jak budou postupovat při řešení svého problému (respektujeme a nijak neomezujeme vlastní vůli klientů).
 • Klienti mají právo odmítnout službu v jakékoliv fázi jednání bez udání důvodu.
 • Klienti mají právo podat stížnost a mají právo na její nestranné posouzení a řešení.
 • Klienti mají právo nahlédnout do dokumentace, kterou o nich pracovníci Krizového centra vedou.
 • Klienti mají právo změnit klíčového pracovníka.
 • Klienti mají právo být seznámeni s podmínkami poskytování služeb v Krizovém centru (tj. o úředních hodinách, systému objednávání se, délce konzultace, rozsahu poskytovaných služeb, zásadách poskytovaných služeb, podmínkách objednávání se k externistům – tj. psycholog, právník; mlčenlivosti krizového centra v případech limitovaných legislativou – § 167 a 168 Trestního zákona).
 • Klienti mají právo na zajištění služby v atmosféře bezpečí.
 • Klienti mají právo na podpůrné prostředky během konzultace – čaj, káva, jiné nealkoholické nápoje (dle možností Krizového centra), kapesníky.

Kontakty:

Adresa, kde nás můžete najít:

ELIM OPAVA, o.p.s. sídlí na Rolnické 21a,
OPAVA, 747 05 – v sídlištní oblasti – Kateřinky

Mapa

Provozní doba:

Provoz Krizového centra
Možnost telefonického kontaktu v pracovní dny v době od 8:00 hod – 16:00 hod.
Pracovník je přítomen pro veřejnost bez telefonického objednání v těchto dnech:

  Po: 13:00 – 16:00
  St: 13:00 – 16:00

Další dny dle telefonického nebo emailového objednání.

 

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce