Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Komunitní práce

Komunitní práce je jednou z nejmladších oblastí v pomáhajících profesích. Zabývá se komunitou – skupinou osob, které mají něco společného. V našem případě je to komunita ohrožená sociálním vyloučením, což znamená, že lidé z této komunity se rekrutují ze sociálně slabších vrstev obyvatelstva. Žijí v nevyhovujících bytových podmínkách, nejsou schopni, vzhledem ke své životní situaci, se vlastními silami zařadit do běžné populace.

Cílem komunitní práce je pomoci této ohrožené skupině osob, což jsou především rodiny s dětmi, podporovat a pomáhat jim, zařadit se do většinové společnosti a žít v takových podmínkách jaká je běžná u většiny obyvatel.

Pilířem komunitní práce je vyhledání člena komunity, který komunitu povede k samostatnému řešení problémů s aktivní účastí ostatních členů komunity.

Komunitní práce je terénní služba poskytovaná přímo v rodinách.

 
Dílčí cíle:

 • Vést rodiny ke zvyklostem ve většinové společnosti
 • Podporovat zdravé vztahy uvnitř rodiny
 • Být oporou při zdárném řešení konfliktů mezi členy komunity
 • Učit se vycházet s lidmi ve svém okolí
 • Podporovat zásady vzájemného soužití, umět si pomáhat
 • Být oporou pro členy rodiny v nezaměstnanosti, hledání práce
 • Společně s rodiči motivovat děti k pravidelné školní docházce
 • Zprostředkovávat doučování dětí
 • Být nápomocni při řešení vztahových záležitostí ve škole
 • Motivovat k dalšímu studium
 • Výměna informací – vybavení domácnosti, bydlení, zprostředkování práce
 • Pomáhat při vyřizování úředních záležitostí
 • Aktivity pro děti a mládež – kroužek šití a fotbalu

Na dalších aktivitách pro rodiny s dětmi se podílejí také ostatní členové komunity – Maškarní karneval, zdobení vajec na velikonoce, den dětí, ukončení prázdnin, podzimní tvoření, mikulášská nadílka, výroba adventních věnců a vánočních ozdob.

Dále v rámci komunitní práce působí v Elimu kroužek šití a fotbalu, který se pravidelně schází pod vedením členů komunity.

 
V případě potřeby je možno některé záležitosti řešit po dohodě s pracovnicí v kanceláři v Elimu na ul. Rolnická č.21a v Opavě-Kateřinkách.Mapa - Elim Opava
 
 
Kontaktní osoba: Karin Vidličková, tel. 774 255 724, e-mail: karinahusarova@seznam.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet
PENAM, a.s.
Alza.cz, a.s.