Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Kamarád pro volný čas

Co je to Kamarád pro volný čas?

Program je určen dětem od 6 do 15 let, dětem z málo stimulujícího rodinného prostředí, dětem s menším sociálním, psycho-sociálním či zdravotním handicapem.

Je to sociálně preventivní, volnočasový program určený znevýhodněným dětem a mládeži, jež se inspiroval již stoletými zkušenostmi hnutí Big Brothers Big Sisters známým v celém světě. Program je uznáván jako vhodná forma pomoci dobrovolníků pro cílovou skupinu dětí a mládeže s výchovnými a vývojovými problémy či zdravotním handicapem.

Poskytovat dětem hodnotný, dlouhotrvající, odborně supervidovaný vztah s dospělým kamarádem a formou společných, vhodně zvolených aktivit posilovat jejich samostatnost, sebedůvěru, komunikativnost a schopnost navazování vztahů se svými vrstevníky ale i s blízkými dospělými osobami.

Dobrovolník má v programu roli staršího a moudřejšího kamaráda, jehož dobrý příklad a autorita v dítěti vzbuzuje pocit důvěry a pomáhá mu v krizových situacích, podporuje jeho osobnost a napomáhá tak sociálnímu a citovému vývoji dítěte a jeho začlenění do společnosti. Dobrovolník se schází s dítětem každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu nejméně jednoho roku. Obsah práce dobrovolníka s dítětem je vysoce individualizovaný, náplň schůzek závisí především na nich. V zájmu vytvoření velmi osobního kamarádského vztahu mezi nimi je dobrovolníkovi doporučeno, aby s dítětem dělal to, co mu prospívá a co oba dva baví. Mohou sportovat, chodit na výstavy, do kina, na výlety, učit se spolu, povídat si, hrát si …

Další náplní programu je také realizace společných akcí pro dvojice – jarní a podzimní výlet, letní tábor, besídky apod. Při přípravách těchto akcí mají dobrovolníci možnost vyzkoušet si své schopnosti připravit něco zajímavého pro děti, aktivně se zapojují i samotné děti.

Pro jaké skupiny dětí je program určen?

Program se zaměřuje na děti od 6 do 15 let, které ještě nepatří do odborné profesionální péče, ale jejichž životní dráha je již narušena, obvykle nějakým sociálním, psychosociálním či zdravotním handicapem. Těmto dětem hrozí vznik závažnějších potíží ve škole, hůře komunikují se svým okolím, těžce navazují kamarádství s vrstevníky. Jedná se o děti hyperaktivní a těžko zvladatelné, děti ze špatných sociálních podmínek, děti, které jsou obětí rasové nesnášenlivosti, děti nekomunikativní, těžko motivovatelné, děti z rodin, kde se vyskytuje problém, který na dítě negativně působí, děti, které trpí tím, že na ně rodiče nemají čas, třídní outsideři, děti s hraničním intelektem.

Kdo se může stát dobrovolníkem programu?

Dobrovolníkem programu se může stát osoba starší 18 let, která pod vedením koordinátora a odborníků z oblasti psychologie absolvuje výběr a výcvik pro práci s dítětem. Výběr probíhá na základě pohovoru a pomocí dotazníku, který zájemce vyplní. Výcvik je dvoudenní a je zaměřen na komunikační dovednosti, právní problematiku, psychiku dítěte, vývoj vztahu a přehrávání možných situací, do kterých se může dobrovolník s dítětem dostat. V průběhu práce s klientem je dobrovolníkům k dispozici odborný psycholog, který garantuje, že program probíhá odborně, že dobrovolníci nepřekračují hranice, které z jejich role plynou. Odborné vedení napomáhá dobrovolníkovi řešit složité situace v průběhu přátelství s dítětem, poskytuje informace a odborné rady.

Co přináší program dobrovolníkům?

  • Dobrý pocit z pomoci dítěti, které jejich pomoc potřebuje
  • Nové teoretické a zejména praktické znalosti pro budoucí povolání a vlastní rodičovství
  • Nové přátele a zážitky
  • Možná i posun ve vlastních hodnotách

Kontakt:

  • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
  • telefon: 775 591 986
  • email: sas@elimopava.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce