Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Floorball

Kroužek pro žáky základních škol, pod vedením zkušeného trenéra.
 

Přihláška ke stažení zde: docPřihláška  nebopdfPřihláška

 

 FLOORBALL
 
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………

 Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Jméno a telefon zákon. zástupce …………………………………………………………………………………………

 Datum narození …………………………………………… Zdrav. poj. ……………………………………………………

 ZŠ …………………………………………………………………………………………………………… Třída ……………………

 ·          St   15.15-16.45 hod.               

 

 1.    Cena na školní rok činí 1000,- Kč (platit lze pololetně tzn. 500 Kč na začátku, 500 Kč v únoru).

 2.    Tréninky probíhají ve školní dny, mimo svátků a škol. prázdnin.

 3.    Absenci je třeba omluvit předem zákonným zástupcem písemně nebo telefonicky 553 653 239 kl. 201 nebo 775 938 072.

 4.    V době tréninku za děti nese odpovědnost trenér, ne však v době příchodu a odchodu.

 5.    V případě předčasného ukončení ze strany účastníka (nekázeň, neoml. hod. atd.) již nevzniká nárok na vrácení peněz.

 

 SOUHLASÍM ……………………………………………………………………………   podpis zákon. zástupce

 

  Zaplaceno:  I. pololetí ………………………………………………

                   II. pololetí ………………………………………………

 

 

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals