Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Floorball

Kroužek pro žáky základních škol, pod vedením zkušeného trenéra.
 

Přihláška ke stažení zde: docPřihláška  nebopdfPřihláška

 

 FLOORBALL
 
PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………………………

 Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Jméno a telefon zákon. zástupce …………………………………………………………………………………………

 Datum narození …………………………………………… Zdrav. poj. ……………………………………………………

 ZŠ …………………………………………………………………………………………………………… Třída ……………………

 ·          St   15.00-17.00 hod.               

 

 1.    Cena na školní rok činí 1000,- Kč (platit lze pololetně tzn. 500 Kč na začátku, 500 Kč v únoru).

 2.    Tréninky probíhají ve školní dny, mimo svátků a škol. prázdnin.

 3.    Absenci je třeba omluvit předem zákonným zástupcem písemně nebo telefonicky 553 653 239 kl. 201 nebo 775 938 072.

 4.    V době tréninku za děti nese odpovědnost trenér, ne však v době příchodu a odchodu.

 5.    V případě předčasného ukončení ze strany účastníka (nekázeň, neoml. hod. atd.) již nevzniká nárok na vrácení peněz.

 

 SOUHLASÍM ……………………………………………………………………………   podpis zákon. zástupce

 

  Zaplaceno:  I. pololetí ………………………………………………

                   II. pololetí ………………………………………………

 

 

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo města Hlučína
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet