Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Doprovázení pěstounských rodin

Kdo jsme?

Jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí a uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny. Sociálně-právní ochranu dětí vykonáváme na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s námi spolupracovalo cca 150 pěstounských rodin.

Naším cílem je doprovázet rodiny, které mají svěřeny děti do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, předpěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu) v obtížných a krizových situacích, napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině, zvyšovat odbornost náhradních rodičů v péči o dítě. Nabídku služeb přizpůsobujeme potřebám rodin.

Výlet

Rodinám pomáháme v následujících oblastech:

 • Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě – v případě naléhavé situace, kdy nejsou pěstouni schopni vlastními silami zajistit péči o dítě, jim s tím pomůžeme a péči o dítě zajistíme.
 • Respitní péče – pěstoun má nárok na to, abychom 14 dní za rok dítě zaopatřili tak, aby si pěstoun mohl odpočinout. Za tímto cílem organizujeme výlety, víkendové a týdenní pobyty pro děti.
 • Zprostředkování odborné pomoci – pěstouni mají u nás k dispozici tým kvalitních sociálních pracovníků, psychology a externího právníka.
 • Zvyšování znalostí a dovedností pěstounů – pěstouni mají právo a také povinnost vzdělávat se 24 hodin ročně. Toto jim zajišťujeme prostřednictvím několika typů kurzů – od 4 hodinových po 24 hodinové, víkendové pobyty, kluby pěstounů aj. Pěstouni mají také možnost individuálního vzdělávání přímo ve své domácnosti.
 • Kontakt dětí v pěstounské péči s osobami blízkými – v případě kontaktů s původní rodinou můžeme nabídnout naše prostory a přítomnost odborníka.
 • Máme bohaté zkušenosti s doprovázením pěstounů na přechodnou dobu, o které jsme připraveni operativně pečovat a spolu s nimi vytvářet odborné zázemí pro děti v ohrožení…

Jak spolupráce s rodinou probíhá?

 • Rodina s námi uzavře Dohodu o výkonu pěstounské péče, která ji garantuje čerpání výše uvedených služeb.
 • Rodina získá svého klíčového pracovníka, který jí bude k dispozici a bude s rodinou v intenzivním kontaktu (min. 1x za 2 měsíce).
 • Pracovník zmapuje potřeby v rodině a společně s rodinou vytvoří Plán výkonu pěstounské péče, kde bude podrobněji popsáno, jakým způsobem a v jakém rozsahu budou námi nabízené služby rodině poskytovány.
 • Dítě

 • Zpracujeme historii dítěte a jeho vztahy k původní rodině a pomůžeme vám zajistit bezpečný kontakt dítěte s původní rodinou, který bude vždy vycházet z potřeb a zájmu dítěte. Na tzv. asistovaný kontakt připravíme všechny strany a zajistíme vhodné prostory i účast odborníka při jeho realizaci.
 • Zajistíme vše co je v naších možnostech a silách a vše ostatní vám pomůžeme zprostředkovat.
 • S každou rodinou se domlouváme na individuálním postupu, na specifickém způsobu uspokojování potřeb rodiny dle individuální situace, věku a potřeb dítěte.

Rodinám kromě standardních služeb nabízíme i další výhody:

Táborák

 • Doučování a další podporu proškolených dobrovolníků z Dobrovolnického centra Elim Opava
 • Zábavné a vzdělávací akce pro děti i celé rodiny (Mikulášská nadílka, Den dětí aj.)
 • Návazné služby – jsme také poskytovatelem sociálních služeb a nabízíme využití Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Krizového centra.
 • Dary od sponzorů a dárců (dětské oblečení, hračky, pleny, potraviny aj.)
 • Terapie hrou – naučíme vás, jak pracovat s dětmi, které zažily rané trauma, psychické či fyzické násilí, zanedbávání…

Kde nás najdete:

OPAVA – Centrum Elim, Rolnická 21a, Opava-Kateřinky Mapa - Elim Opava
OSTRAVA – V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory Mapa - Elim Ostrava

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals