Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Doprovázení pěstounských rodin

Jste pěstounem nebo o pěstounství uvažujete?

Jsme tady právě pro vás!

Kdo jsme?

Jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí a uzavíráme Dohody
o výkonu pěstounské péče
s pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a poručníky na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s námi spolupracovalo
přes 150 pěstounských rodin.

V současné době máme volnou kapacitu pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku doprovázení pěstounských rodin Mgr. Olgu Latochovou – tel.: 775 938 066, e-mail: pestouni.elim@email.cz.

Co nabízíme?

 • Poradenství pro pěstouny
 • Psychologickou a terapeutickou podporu
 • Konzultace sociálních pracovníků
 • Krátkodobé hlídání svěřených dětí
 • Pobytové akce pro děti
 • Asistované kontakty
 • Vzdělávací semináře pro pěstouny a víkendové vzdělávací pobyty
 • Naši pracovníci jsou vám k dispozici na pobočkách v Opavě a Ostravě

Pro koho tady jsme?

Obracet se na nás mohou:

 • Pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu a děti ve věku do 18 let svěřené do této péče, jejichž bydliště je na území Moravskoslezského kraje.
 • Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle §8 ZSPOD.

Osobám, které se na naši službu obrátí, ale nespadají do cílové skupiny, jsou poskytnuty informace a kontakty na jiné možné poskytovatele těchto služeb.

Výlet

Na jakých zásadách naši práci stavíme?

 • nejlepší zájem dítěte
 • participace dítěte
 • respekt k jedinečnosti situace dítěte a pěstounské rodiny
 • kvalita a stabilita péče
 • otevřenost a důvěra
 • bezplatnost
 • profesionalita
 • mlčenlivost

K jakým cílům směřujeme?

Nejobecnějším cílem doprovázení je návrat dítěte do jeho původní rodiny. K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím podpory pěstounů, aby dítě vyrůstalo v podnětném, přijímajícím, bezpečném a stabilním prostředí, které zajišťuje jeho všestranný rozvoj.

Naše dílčí cíle jsou:

 • Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině
 • Posilovat vztah dítěte k jeho biologické rodině a zajistit bezpečný kontakt s blízkými osobami, pokud je to v jeho zájmu
 • Rozvíjet dovednosti a znalosti náhradních rodičů

Jak konkrétně vypadá doprovázení pěstounských rodin u nás v organizaci?

Pěstounům, kteří s Elimem Opava, o.p.s. uzavřeli dohodu o výkonu PP, poskytujeme odborné Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče a dle ZSPOD zajišťujeme (případně zprostředkováváme) následující:

 • DítěSledování naplňování dohody o výkonu PP.
 • Krátkodobou respitní péči, tedy pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (v případě naléhavé situace, kdy nejsou pěstouni schopni vlastními silami zajistit péči o dítě, jim s tím pomůžeme a péči o dítě zajistíme).
 • Dlouhodobou respitní péči – pěstoun má nárok na to, abychom 14 dní za rok dítě zaopatřili tak, aby si pěstoun mohl odpočinout. Za tímto cílem organizujeme výlety, víkendové a týdenní pobyty pro děti.
 • Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci.
 • Odbornou pomoc při budování a rozvíjení vztahů dítěte s jeho biologickou rodinou a osobami dítěti blízkými – v případě kontaktů s původní rodinou můžeme nabídnout naše prostory a přítomnost odborníka.
 • Vzdělávání v oblasti péče a výchovy o dítě – pěstouni mají právo a také povinnost vzdělávat se 24 hodin ročně. Toto jim zajišťujeme prostřednictvím několika typů kurzů – víkendové pobyty, kluby pěstounů aj. Pěstouni mají také možnost individuálního vzdělávání přímo ve své domácnosti.
 • Poradenství
 • Máme bohaté zkušenosti s doprovázením pěstounů na přechodnou dobu, o které jsme připraveni operativně pečovat a spolu s nimi vytvářet odborné zázemí pro děti v ohrožení…

V případě, že výše uvedené služby nemůžeme poskytnout, poskytujeme pěstounům finanční prostředky na zajištění těchto práv a povinností vyplývajících z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Na jaké činnosti máme pověření SPOD?

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dále jen Dohoda).
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.

Co navíc můžeme rodinám poskytnout?

 • TáborákDoučování a další podporu proškolených dobrovolníků z Dobrovolnického centra Elim Opava
 • Zábavné a vzdělávací akce pro děti i celé rodiny (Mikulášská nadílka, Den dětí aj.)
 • Návazné služby – jsme také poskytovatelem sociálních služeb a nabízíme využití Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
 • Dary od sponzorů a dárců (dětské oblečení, hračky, pleny, potraviny aj.)

Dokumenty ke stažení:

 • Doprovázení pěstounských rodin se v organizaci Elim Opava, o.p.s. řídí vnitřními předpisy a pracovními postupy, které jsou k dispozici k nahlédnutí v kancelářích v Opavě (Rolnická 21A, Opava) a v Ostravě (V Zátiší 1, Ostrava). Soupis vnitřních předpisů je ke stažení zde: pdfRejstřík vnitřních směrnic
 • Návrh dohody o výkonu pěstounské péče ke stažení zde: pdfDohoda o výkonu PP
 • Informace pro pěstouny o podávání stížností ke stažení zde: pdfPodávání stížností
 • Pěstoun má právo využít krátkodobé či dlouhodobé hlídání dítěte (tzv. respitní péči). V případě, že dítě hlídá osoba blízká, využijte tyto dokumenty: pdfRámcová smlouva o hlídání + pdfSmlouva o hlídání
 • Pokud má pěstoun v plánu čerpat služby (respit, vzdělávání, psychologickou pomoc) u jiné organizace a požaduje jejich proplacení, prosíme o vyplnění této žádosti:
  pdfŽádost o provedení úhrady služby

Kde nás najdete:

Opava – Centrum Elim, Rolnická 21a, Opava-Kateřinky Mapa - Elim Opava
Ostrava – V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory Mapa - Elim Ostrava

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo Evropského sociálního fondu
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet
PENAM, a.s.
Alza.cz, a.s.
Slezské zemské muzeum
Karel Komárek Family Foundation
Veselá věda, z.ú.