Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Dobrovolnické centrum Elim Opava

Kdo je dobrovolník?

Každý, kdo ze své dobré vůle a ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku nebo organizaci, jejímž posláním je realizace veřejně prospěšné činnosti.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se může stát každý občan ČR, starší 15ti let, v programu „Kamarád pro volný čas“ musí být navíc plnoletý. Dobrovolník musí být zdravotně, psychicky a emočně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti, musí mít čistý trestní rejstřík.

Jak se stát dobrovolníkem?

Chtěli byste také být dobrovolníkem? Máte otázky týkající se dobrovolnictví? Pak si prohlédněte náš letáček jpegDobrovolníkem krok za krokem, který Vám na některé z nich jistě odpoví a neváhejte nás jakýmkoliv způsobem kontaktovat. Domluvíme si společně schůzku přímo u nás v Elimu. Probereme Vaše konkrétní představy o dobrovolnictví. Zpracujeme psychologické testy. Sepíšeme smlouvu o dobrovolnictví. Zaškolíme Vás, zajistíme Vám pojištění a vše potřebné. A můžete začít pomáhat.

Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum Elim Opava je jediným AKREDITOVANÝM dobrovolnickým centrem v opavském, bruntálském a vítkovském regionu. Jeho posláním je motivovat, realizovat, rozvíjet a podporovat zájem o dobrovolnickou činnost.

Zajímáte se o dobrovolnictví? Podívejte se na dokument, který je jedním z výstupů dvouletého projektu Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to? Do něhož bylo Dobrovolnické centrum Elim Opava zapojeno.

Co je náplní dobrovolnického centra?

 • Náplní dobrovolnického centra je organizace a řízení dobrovolnické služby.
 • Dobrovolnické centrum zprostředkovává dobrovolníky zdravotním a sociálním organizacím v opavském, bruntálském a vítkovském regionu.
 • Dobrovolníci jsou proškolováni, je s nimi uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti.
 • Dobrovolnické centrum zajišťuje pravidelné supervize a navazující odborná školení.
 • Dobrovolníci pomáhají dětem, mládeži, zdravotně postiženým, seniorům či dlouhodobě nemocným.

Cíle DC:

 1. Umožnit veřejnosti, studentům smysluplné využití volného času při dobrovolné činnosti.
 2. Přispět tak také k prevenci kriminality.
 3. Propagace dobrovolnictví.
 4. Podpořit probíhající služby v opavském, bruntálském a vítkovském regionu.

Principy, jimiž se DC Elim řídí:

 • Individuální přístup k dobrovolníkovi.
 • Respektování jeho volby.
 • Ochrana práv dobrovolníka.
 • Rovnocenné partnerství uživatele a vysílací a přijímací organizace.
 • Spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti.
 • Spolupráce s odbornou veřejností.
 • Přátelská atmosféra a prostředí.

Free Hugs

S partou našich dobrovolníků a pracovníků jsme se zapojili do kampaně, jejímž zakladatelem je Juan Mann. Našim cílem bylo přinést trochu štěstí do životů jiných lidí a rozveselit jejich tváře tak, aby aspoň na krátký okamžik zapomněli na své starosti. Zda jsme byli úspěšní, můžete posoudit na následujícím videu.

Kde můžete pomáhat?

Dobrovolnické centrum zprostředkovává dobrovolníky do 47 organizací. V současné době máme 90 aktivních dobrovolníků, kteří pracují např. v těchto organizacích:

V Opavě:

Ve Vítkově:

V Krnově:

V Háji ve Slezsku:

V Bruntálu:

Dobrovolnické centrum má také projekty, na kterých se podílejí dobrovolníci:

Kontakt

  • Rolnická 21a, 747 05 Opava – Kateřinky
  • Odpovědná osoba: Ivana Kramná
  • tel.: 775 706 558, 553 653 239/ kl. 220
  • email: dobrovolnici@elimopava.cz
  • Facebook
Mapa

Odloučená pracoviště:

DC Vítkov
DC Bruntál

Ke stažení

 

Naši činnost podporuje

Ministerstvo vnitra
Město Opava Logo Nadace Agrofert

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo Evropského sociálního fondu
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet
PENAM, a.s.
Alza.cz, a.s.
Slezské zemské muzeum
Karel Komárek Family Foundation
Veselá věda, z.ú.