Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

DO-Učení

Pro koho je určen?
Pro děti a mládež z Opavy a blízkého okolí mezi 6. a 15. rokem s výjimkou do 18 let, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby a mohou se u nich také vyskytnout poruchy učení a chování.

O co v programu DO-UČENÍ jde?
O navázání kontaktu klienta a dobrovolného asistenta, na jehož základě se snaží asistent pomoci dítěti s jeho problémy s učením.

Cíle programu:

  • upevnění školních návyků (např. přípravy do jednotlivých předmětů, plnění domácích úkolů)
  • zlepšení školního prospěchu
  • zvýšení samostatnosti ve školní přípravě

Jak často dochází k doučování?
Zpravidla jedenkrát týdně v časovém rozmezí 45 – 60 minut

Kde doučování probíhá?
Doučování může probíhat v prostorách ELIM Opava o.p.s. nebo na odloučených pracovištích, se kterými organizace spolupracuje (např. Dům pro matky s dětmi, ZŠ Šrámková, ZŠ TGM, apod.)

Kontakt:

  • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
  • telefon: 775 591 986
  • email: sas@elimopava.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals