Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

DO-Učení

Pro koho je určen?
Pro děti a mládež z Opavy a blízkého okolí mezi 6. a 15. rokem s výjimkou do 18 let, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby a mohou se u nich také vyskytnout poruchy učení a chování.

O co v programu DO-UČENÍ jde?
O navázání kontaktu klienta a dobrovolného asistenta, na jehož základě se snaží asistent pomoci dítěti s jeho problémy s učením.

Cíle programu:

  • upevnění školních návyků (např. přípravy do jednotlivých předmětů, plnění domácích úkolů)
  • zlepšení školního prospěchu
  • zvýšení samostatnosti ve školní přípravě

Jak často dochází k doučování?
Zpravidla jedenkrát týdně v časovém rozmezí 45 – 60 minut

Kde doučování probíhá?
Doučování může probíhat v prostorách ELIM Opava o.p.s. nebo na odloučených pracovištích, se kterými organizace spolupracuje (např. Dům pro matky s dětmi, ZŠ Šrámková, ZŠ TGM, apod.)

Kontakt:

  • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
  • telefon: 775 591 986
  • email: sas@elimopava.cz

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce