Bowling

Podrobnosti o této akce naleznete v příspěvku.

Výlet do ENHA Freestyle

HopJump park Ostrava

Horolezecká stěna

Opékání špekáčků

Bowling

Vítání prázdnin

Kluci Freerun Prajzká opět v Elimu

Dětský den Komunitní práce

Den zdraví

Den dětí v Městských sadech

Světový den bez tabáku

23. a 24. 5. 2022

Víkend pěstounských rodin

20. – 22. 5. 2022

Návštěva Slezského muzea

Koktejlový den

Beseda s hasičem

Komunitní setkání

Výlet do ENHA Freestyle

Den Země v NZDM Magnet

Velikonoční procházka NZDM Magnet

Mezinárodní den Romů v NZDM Magnet

Beseda s Policií ČR

Velikonoční tvoření

Putování za tajemstvím jara

Maškarní ples pro klienty komunitní práce

NZDM Magnet na výstavě

Předvánoční návštěva z Optysu, spol. s r. o.

Halloweenská přespávačka v NZDM Magnet

Týden nízkoprahových klubů v NZDM Na Hraně

20. – 24. 9. 2021

Herní den u Elimu aneb Letem světem